Monika Longauerová, Mgr.

Klinický psychológ

Každý človek je novou bránou do odlišného sveta.

Mgr. Monika Longauerová

Ambulancia klinickej psychológie

Prostějovská 14

08001 Prešov

tel.: +421 517 713 841

mob.: +421 905 438 119

e-mail: monika.longauerova@gmail.com

ambulantné hodiny:

pondelok: 7.00 – 14.00 hod. /od 13.00-13.30-obed/

utorok: 7.00 – 14.00 hod. /od 13.00-13.30-obed/

streda: 7.00 – 14.00 hod. /od 13.00-13.30-obed/

štvrtok: 7.00 – 14.00 hod. /od 13.00-13.30-obed/

piatok: 7.00 – 14.00 hod. /od 13.00-13.30-obed/

zmluvné zdravotné poisťovne:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

 

Možnosť využitia služieb aj pre samoplatcov, podľa cenníka.